Nabór na obóz MDP 2024

Informujemy, że w związku z brakiem informacji o tegorocznym dofinansowaniu obozów MDP przez Państwową Straż Pożarną, ogłaszamy nabór uczestników obozu na następujących zasadach:

Szacowany koszt 14-dniowego obozu wynosi 2500 zł / za 1 uczestnika

Spodziewana kwota dofinansowania przez Gminę Hrubieszów wynosi 900 zł/osobę (konkurs na dofinansowanie został już ogłoszony, OSP Brodzica złoży wniosek na dofinansowanie). Przy uzyskaniu dofinansowania z Gminy Wiejskiej Hrubieszów, koszt obozu pokrywany przez uczestnika wynosi 1600 zł.

Przy uruchomieniu dofinansowania przez PSP, koszt uczestnika obozu zostanie pomniejszony o dotację z PSP.

Kwalifikacja na obóz odbywa się na podobnych zasadach jak w latach poprzednich. Od uczestników obozu wymagamy wpłatę zaliczki na konto OSP Brodzica w kwocie 500 zł w terminie do 30 kwietnia 2024r. Pozostałe części wpłaty będą zbierane w zależności od uzyskanych dofinansowań w okresie maj-czerwiec.

W przypadku nieuzbierania 45 chętnych osób w terminie do 30.04.2024r. obóz może być odwołany, a zaliczki zostaną zwrócone.

Od uczestników będzie wymagana karta kwalifikacyjna z potwierdzeniem przynależności do OSP/MDP w Gm. Hrubieszów.

Planowany termin obozu: 10-23.07.2024r.

Miejsce: Willa KLIMEK – Biały Dunajec, ul. Piłsudskiego 13, 34-425 Biały Dunajec – 45 osób

Zapraszamy młodzież w wieku 10-17 lat.

Obowiązują następujące zasady rekrutacji:

  1. W rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność wpłat.
  2. Za zgłoszenie rozumiane jest dostarczenie wpłaty zaliczki 500 zł.
  3. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, rekrutacja może być wcześniej zakończona.

Wpłaty zaliczek prosimy wpłacać na konto:

OSP Brodzica

Nr konta bankowego: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

57 2030 0045 1110 0000 0365 1420

w tytule proszę wpisać: IMIĘ i NAZWISKO uczestnika obozu, oraz numer kontaktowy.

Informacje: Piotr Sendecki tel. 539 649 539